Intensieve en Bijzondere Zorgen

Intensieve Zorgen en
Bijzondere Zorgen

Op de diensten Intensieve Zorgen (IZ) en Bijzondere Zorgen (BZ) worden patiënten bewaakt, zo nodig beademd en behandeld door anesthesisten en speciaal opgeleide verpleegkundigen. De IZ is een onderdeel van de afdeling Anesthesie. Patiënten krijgen er gespecialiseerde behandeling en zorg vanwege - mogelijk levensbedreigende - problemen met lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartslag en bloeddruk. Anesthesist-intensivisten zijn gespecialiseerd in het bewaken behandelen van patiënten op de IZ. Op een intensive care afdeling worden ernstig zieke patiënten 24 uur per dag intensief bewaakt en behandeld. Vaak zijn één of meerdere lichaamsfuncties uitgevallen of worden bedreigd. Apparatuur neemt dan een groot deel van de lichaamsfuncties over. De duur van het verblijf op de IZ kan variëren van 1 dag (bijvoorbeeld na een grote operatie) tot een aantal weken.
De intensivist
De intensivist is de medisch specialist die zich na een medisch specialistenopleiding (een basisspecialisme) zich verder heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten op een IZ afdeling. Verreweg de meeste intensivisten in België zijn tevens internist (internist-intensivist) of anesthesist (anesthesist-intensivist). De kennis en vaardigheden waarover de anesthesist moet beschikken op een OK zijn ook relevant voor de ernstig zieke patiënt vandaar dat veel anesthesisten ook intensivist zijn. De intensivist heeft veel kennis in huis van het diagnosticeren, ondersteunen en behandelen van vitale functies, zoals de bloedsomloop en de luchtweg.