Pijnkliniek

Ons team

Pijnkliniek

Onze dienst Pijntherapie behandelt patiënten met complexe pijnproblemen, dit kan zowel om acute als chronische aandoeningen gaan.

Pijn is een complex fenomeen en er zal dan ook niet altijd een duidelijke oorzaak of letsel zijn dat kan behandeld worden. Op de dienst Pijntherapie proberen we de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Als eerste stap in de pijnbehandeling kom je als patiënt op raadpleging bij de arts. Hij zal inzicht proberen te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Op deze manier zal hij samen met jou een behandelingsplan opstellen. Hierbij kan het zowel gaan om een medicamenteuze behandeling als om infiltraties, enz. In samenwerking met de psychologe wordt er ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn en wordt er getracht de pijn een plaats te geven in het leven.

Pijnkliniek - praktische info

Wat breng je mee?
Administratief:
Identiteitskaart
Naam, adres en telefoonnummer van je huisarts
Medisch:
Verwijsbrief van je huisarts of specialist
Vroegere medische verslagen
Uitslagen van vroegere onderzoeken zoals radiografieën, bloedanalyses, …
Boedgroepkaart, allergiekaart
Geneesmiddelen die je inneemt, of een lijstje hiervan
Belangrijk is zeker de inname van bloedverdunners/ hartmedicatie. Indien onzekerheid of vragen gelieve contact op te nemen met de dienst Pijntherapie. Bloedverdunners moeten steeds gestopt worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met je huisarts.
 
Waar schrijf je je in?
Indien je een afspraak hebt voor een consultatie bij een van onze artsen, laat je je inschrijven aan de inschrijvingslokketten voor ambulante patiënten. Deze bevinden zich vlakbij de hoofdingang van het ziekenhuis.Kom je echter voor een behandeling bij een arts, dan moet je je eerst laten inschrijven aan het Dagziekenhuis 2, op de 2de verdieping. Hiervoor volg je route 132
Hierna word je verwezen naar de dienst Pijntherapie, dewelke zich op de 2de verdieping bevindt. Hier mag je plaatsnemen in de wachtzaal aan het einde van de gang. Je hoeft je hier niet aan te melden, de verpleegkundige zal je volgens afspraak binnenroepen.

Maak online een afspraak

Verpleegkundig team

Hoofdverpleegkundige

Sofie Danckers
015 50 53 06

Verpleegkundigen

Paula Borgez
Wendy Onsea
Charlotte Raffo
015 50 55 09
Ma tot vr:
van 10-12u en van 13-16u

Secretariaat

Wendy Cartuyvels
015 50 52 39

Artsen

Dr. Peter De Mulder

Anesthesist

Dr. Loïc Delplanque

Anesthesist

Dr. Ilse Le Roy

Anesthesist